2014 rok, miot Z-

M: Rosa Fondest Dream Magiczny Szkot
O: InCh. Ch.Pl. Ch.Rus. Samhaven Scout

Dokładnie w dzień zakochanych, 14 lutego 2014, przyszły na świat dwie suczki:

  1.  Zara Fondest Dream Magiczny Szkot – Ch.Pl
  2. Zoe Roxy-Magiczny Szkot