Queen Best Of the Best

LAVELI ENDZHEL SCOTLAND Queen Best of the Best


Młodzieżowy Champion Polski

 Zwycięzca Młodzieży / Winner Junior x 3
 Najlepszy Junior w rasie / Best Junior of Breed x 3
CWC / CAC x 1
BOS x 1
BOB x 1

data urodzenia: 20.06.2017r.

Ojciec: Winston Magiczny Szkot fci
Inter Ch. Mł. Ch. Pl Ch. Pl. Ch. LT. Ch. Bg. Gr.Ch.BG. Ch.Bł. Mł.Zw.Św.
HD-A, CEA-carrier, PRA-free, DM-free,

matkaLaveli Endżhel Nika Best Of the Best
Ch.Rus.
HD-A